Великі війни, великі трансформації, 1918-2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ сторіччях

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

November 26, 2018 – November 27, 2018


Маємо честь запросити вас до участі в роботі VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Великі війни, великі трансформації, 1918-2018 роки: конфлікти та мир у ХХ і ХХІ сторіччях»

26-27 листопада 2018 року в НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на базі факультету соціології і права. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, журналісти.

 

Напрями роботи конференції

 

Секція 1. Соціологічний контекст трансформацій у військовий і мирний час (1918-2018 роки)

Е-мейл секції для подання тез: conference.soc.kpi@gmail.com

 

 1. 1918-2018 роки: від імперій до глобального світу.
 2. Перша і Друга світові війни як каталізатори суспільних трансформацій.
 3. Війна і держава: зміни у діяльності органів влади, економіці і житті громадян.
 4. Політичні режими й ідеології, що призводять до початку війн.
 5. Інформаційні війни: минуле та сучасне.
 6. Проблеми переходу функціонування держави і суспільства з військового стану у мирний.
 7. Мир у світі та державі: процес відродження чи стан для підготовки нової війни?
 8. Загрози сучасній світовій безпеці: збройні конфлікти, тероризм, екстремізм, релігійний радикалізм.
 9. Сучасні виклики модернізацій: від глобалізованого світу до піднесення національних держав.
 10. Україна крізь сторіччя: 1918-2018 роки.

 

Секція 2. Регіональні конфлікти як соціально-політичний тренд ХХ і ХХІ сторіч

 

 1. Регіональний конфлікт: геополітичний і локальний аспекти.
 2. Гібридність як ознака сучасних конфліктів: від агресії до війни.
 3. Громадянські війни як збройні конфлікти неміжнародного характеру.
 4. Етнічний конфлікт: дискримінація груп або політична мобілізація прихильників?
 5. Геноцид – злочин проти людства.
 6. Релігійні регіональні конфлікти: чи можливе мирне співіснування віруючих в одній державі?
 7. Межа між правом народу на самовизначення і порушенням суверенітету держави у сепаратистських рухах сучасності.
 8. Екстремізм і регіональний тероризм як загрози національній безпеці держави: історичний досвід ХХ сторіччя.
 9. Механізми діяльності влади з метою запобігання регіональним конфліктам: історії успіху та помилки.
 10. Децентралізація і регіоналізація як засоби влади для компромісу в державі.
 11. Консолідація громадян у державі: національна ідея чи мультикультуралізм?
 12. Сучасні практики регіональних конфліктів в Україні.

 

Секція 3. Дилеми постконфліктного врегулювання та розбудови миру

 1. Демобілізація, демілітаризація та реінтеграція як умови розбудови миру.
 2. “Мир” versus “справедливість” у постконфліктному врегулюванні: соціальні, економічні та політичні аспекти.
 3. “Ліберальний мир” та місцева миротворчість у відновленні розділених суспільств.
 4. Теорії “правосуддя перехідного періоду” та їх втілення на практиці.
 5. Амністії, репарації та кримінальні переслідування як елементи “правосуддя перехідного періоду”.
 6. Комісії зі встановлення істини: інституціональний дизайн, суспільні очікування, ризики.
 7. Гендерний фактор у розбудові миру. Жінки та безпека у XXI сторіччі.
 8. Гендерна нерівність як причина соціальних конфліктів.
 9. Медіація, фасилітація та діалог у подоланні наслідків насилля.
 10. Відновне правосуддя у контексті зцілення жертв конфлікту.
 11. Особливості примусової міграції та соціальні проблеми внутрішньо переміщених осіб.
 12. Політика пам’яті та травматичний досвід у постконфліктному врегулюванні.
 13. Роль громадянського суспільства та держави у подоланні наслідків конфлікту: співпраця чи протистояння?
 14. Управлінські ризики при реалізації стратегії реінтеграції Донбасу.

Секція 4. Система міжнародних організацій 1918-2018 роки: нові виклики і трансформації.

 1. Світобудова після Першої світової війни. Ліга Націй: неефективність роботи чи невідворотність нової війни?
 2. Діяльність міжнародних організацій у питаннях «війни та миру» під час Другої світової війни.
 3. ООН – головна міжнародна організація з 1945 року: оцінка ефективності та сучасні альтернативи.
 4. Регіональні міжнародні організації як ресурс для локалізації і вирішення збройних конфліктів.
 5. Організації ЄС у контексті сучасних соціально-політичних загроз і викликів.
 6. ОБСЄ: чи вирішується проблема сучасного насильницького екстремізму у Європі?
 7. Превентивні механізми діяльності міжнародних організацій щодо недопущення ескалації глобальних, регіональних та локальних конфліктів.
 8. Дипломатія як спосіб врегулювання міждержавних конфліктів.
 9. Ресурси, можливості і потенціал української дипломатії на сучасному етапі.
 10. Миротворча місія ООН на Донбасі: можливості та обмеження?

 

Секція 5. Між ідеологіями, стереотипами та упередженнями: як науково досліджувати конфлікти?

 1. Насильство, агресія, війни та конфлікти в дзеркалі соціальних наук та розвідках дослідників.
 2. Чи важлива методологія в дослідженнях конфліктів, плануванні моделей медіації?
 3. Історичні, політологічні, соціологічні та біологічні контексти та витоки дослідницьких підходів до вивчення конфліктів та медіації.
 4. Як пояснити  та чи можна зрозуміти агресію, насильство та конфлікти ?
 5. Ідеологічна/ціннісна нейтральність в дослідженнях конфліктів - чи це можливо і потрібно?
 6. Якісні та кількісні дослідницькі проекти щодо конфліктів та медіації в Україні та світі: сьогодні і вчора.
 7. Екстремістські рухи та конфлікти.
 8. Релігія, публічна сфера та конфлікти.

 

 

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Conference Homepage Image

Інформація про конференцію