Історична соціологія цивілізацій: модерн поміж демократією та нерівністю

НТУУ "КПІ"

May 30, 2016 – May 31, 2016


Основною темою конференції є історична соціологія цивілізацій: модерн між демократією та нерівністю. Відомий британський історик та соціолог Ерік Гобсбаум визначив двадцяте сторіччя, як коротке, як таке, що було затиснуте  поміж двома історично значущими подіями – Першою світовою війною та зникненням режимів державного соціалізму в Східній та Центральній Європі. Отже, постає питання – що є вирішальним моментом, початком 21-го сторіччя? Метою конференції є ідентифікація сил та подій, що окреслили сучасні проекти модернів в різних цивілізаційних умовах, а також тих соціальні сил, що сприяли (або сприятимуть) появі соціального порядку, який ми можемо асоціювати з 21-им сторіччям.

Конференція спрямована на вирішення фундаментальних проблем соціальної та політичної теорії, наприклад, структура versus агентність, економіка versus цінностей, панування versus переконань. Інше важливе питання стосується можливості зв’язку поміж модерном (або модернами) та певним типом цивілізації. Інакше кажучи, чи є модерн результатом органічного/гармонійного розвитку європейської цивілізації, або ми маємо говорити про численні модерни, які є продуктами складної взаємодії поміж різними традиціями / цивілізаціями?

Метою конференції також є подолання розбіжностей поміж парадигмами, що зосереджують увагу на ціннісних / ідеаційних факторах, як, наприклад, класичні теорії модернізації, та теоріями, що апелюють до структуралістських передумов – як у випадку світ-системного аналізу.

Таким чином, базовим концептом конференції є поняття модерну (модернів). Термінологічний простір конференції окреслений поняттями культури / цивілізації, політичних інститутів, вірувань та ідеологій, а також структурного соціально-економічного розмежування, що визначає нерівність. Конференція спирається як на розуміння важливості культури / культурних воєн, цивілізацій / зіткнень цивілізацій (?), так і на значущості структурних аспектів, що розглядаються з позицій чотирьох вимірів влади, які були запропоновані Майклом Манном.

Організаторів конференції надихає прагнення соціальної теорії до синтезу та подолання ідеологічних розбіжностей. Це прагнення побудувати синтетичну та багатовимірну теорію, яка здатна відповідати на виклики проектів модернів в різних цивілізаційних вимірах, можна проілюструвати на прикладі робот Роберта Белла, котрий використовував елементи світ-системного стилю мислення для перегляду теорії модернізації, Джованні Аррігі та використання ним термінології цивілізаційного аналізу в його версії світ-системного теоретизування, Георгія Дерлуг’яна та його проекту історичної соціології, Шмуеля Ейзенштадта із концепцією численних модернів. Також важливими є роботи Андре Гюндер Франка, в яких він намагається переОРІЄНТувати увагу соціальної і політичної теорій з Заходу на Схід, та відновити статус (позицію) Сходу в світовий системі / світ-системі.

Проте, учасники конференції не будуть обмежуватися виключно спробами знайти відповіді на масштабні виклики та на питання «великої» теорії. Буде розглянута історично-специфічна соціальна та політична динаміка постсоціалістичного світу, також аналізуватиметься  природа політичних режимів, що постали в Євразії. На конференції також буде поставлене питання, як демократія та демократичні практики можуть бути сумісні зі нерівністю, що закорінена в структурних соціально-економічних чинниках.

Відтак, конференція буде зіставляти поняття та реалії цивілізацій, модернів, світ-економік й імперій для з'ясування чинників сучасного світового соціального (без)ладу. Відбудеться пошук кордонів нашого часу / епохи та спроба визначити місце пострадянських країн – безумовно, головно України – та Східно-Центральної Європи в цих множинних контекстах.

 

Анонси

 

Conferences: Запрошуємо взяти участь у конференції!

 
30-31 травня на території НТУУ "КПІ" відбудеться VI Міжнародна науково-практична конференція «Історична соціологія цивілізацій: модерн поміж демократією та нерівністю».  
Опубліковано: 2016-05-26 Детальніше...
 
Більше анонсів...

Conference Homepage Image

Інформація про конференцію